Projektno vodenje s sistemskim pristopom

Projekti so kompleksni sistemi. Rezultat ni odvisen le od kakovosti dela posameznikov ali sodelovanja skupine. Odvisen je tudi od sprejemanja vodstva, kupcev, dobaviteljev, stroke, okolja,… Ti medsebojni odnosi, prepletenost in vplivi so lahko presenetljivi. Vplivajo na rezultat, ki je lahko v nasprotju z našimi logičnimi pričakovanji. Za dolgoročna uspešnost projektov je potreben sistemski pristop, ki ga skozi izobraževanje in svetovanje s pridom uporabljajo številna podjetja in institucije s katerimi sodelujemo.

Andreja Križnič
svetovalka in predavateljica

Dejavnost

PROAKTIV.KOMpetenčni center za projektno vodenje, je že od leta 2008 kooperacijski partner podjetja pmcc consulting GmbH, ki dolgoročno uspešno sodeluje z mednarodnimi podjetji na področju projektnega in procesnega managementa ter udejanja strategij skozi projekte.