pm competence II: Metode obvladovanja projektnih procesov

Kako uspešno zagnati, kontrolirati in zaključiti projekt? Predstavljamo vam enostaven, a učinkovit proces, ki ga lahko uporabljate pri vseh projektih. Na izobraževanju boste obravnavali konkretne projekte in študijske primere, ki omogočajo spoznati, kako izvajati učinkovito kontrolo projekta. V obsežnem barvnem gradivu boste poleg podrobnega sistematičnega procesa projektnega vodenja prejeli tudi uporabne predloge dokumentov v elektronski obliki. Izobraževanje je nadgradnja znanja pridobljenega v okviru izobraževanja »pm competence I: Metode in tehnike projektnega vodenja«.

Vsebina

 • Procesno usmerjen projektni management in iniciacija projektov
 • Zagon projekta: načrtovanje in priprava, komunikacija, razvoj projektnega tima
 • Kontrola projekta: cikličen nadzor celotnega projekta in odnosov
 • Predstavitev različnih metod za kontrolo projekta
 • Zaključek projekta: evalvacija rezultatov in prenos naučenega v organizacijo
 • Kontinuirno izvajanje projektne koordinacije in projektnega marketinga
 • Obvladovanje projektne krize (osnove)

Komu je seminar namenjen?

 • vodjem projektov
 • bodočim vodjem projektov
 • članom projektnih timov
 • vodjem projektnih pisarn
 • skrbnikom projektnih metodologij

Trajanje

2 ali 3 dni

Izobraževanje je razvilo podjetje pmcc consulting GmbH in se ga vsako leto udeleži več kot 1000 udeležencev v različnih mednarodnih podjetjih.