pm competence I: Metode in tehnike projektnega vodenja

Osnovne metode projektnega managementa za planiranje in spremljanje projektov, ki zagotavljajo uspešno izvajanje projektov. Delo poteka na izbranih konkretnih projektih ob diskusiji in izmenjavi praktičnih izkušenj. V okviru izobraževanja prejmete obsežno barvno gradivo ter predloge dokumentov. Po zaključku izobraževanja lahko udeleženci takoj nadaljujejo z uporabo naučenih metod na svojih projektih.

Vsebina

 • projektna definicija, tipi projektov, projektni pristopi
 • meje in vsebina projekta (jasno definiranje ciljev)
 • analiza deležnikov projekta (metoda za obvladovanje odnosov, projektni marketing in obvladovanje konfliktov)
 • definiranje obsega projekta (strukturiranje in planiranje aktivnosti, metoda WBS,…)
 • časovno načrtovanje projekta
 • načrtovanje virov in stroškov
 • vloge v projektu, tipi projektne organizacije
 • projektna komunikacija in kultura
 • projektna dokumentacija in podpora
 • osnove analize projektnih tveganj
 • načrtovanje zagona projekta

Komu je seminar namenjen?

 • vodjem projektov
 • bodočim vodjem projektov
 • članom projektnih timov

Trajanje

Zaradi dela na konkretnih projektih udeležencev priporočamo 3 dni, možna pa je tudi 2-dnevna izvedba izobraževanja.

Izobraževanje je razvilo podjetje pmcc consulting GmbH in se ga vsako leto udeleži več kot 1000 udeležencev v različnih mednarodnih podjetjih.