Andreja Križnič

Andreja Križnič, projektno vodenje, svetovalka in predavateljicaAndreja Križnič (univ. dipl. inž. kem. inž.) se strokovno, kot svetovalka in predavateljica, že od leta 1998 ukvarja z razvojem na področju projektov in projektnega vodenja.

V tem času je sodelovala s številnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji pri

 • izobraževanju na področju projektnega in multiprojektnega managementa,
 • analizi projektnega okolja, zaposlenih in organizacijskih struktur;
 • oblikovanju koncepta projektnega managementa (procesi, programi usposobljenosti, razvoj karierne poti, prilagoditev operativnih in organizacijskih struktur itd.);
 • implementaciji sistema projektnega managementa (svetovanje, usposabljanje zaposlenih, strokovna podpora itd.);
 • evalvaciji sistema projektnega managementa in
 • oblikovanju ustreznega sistema multiprojektnega managementa ter njegovi povezavi z obstoječimi procesi v organizaciji (kontroling, IT, HRM itd.).

Poklicno je bila sedem let zaposlena na področju projektnega vodenja v ITEO Svetovanje d.o.o., zatem je bila kot regionalni partner tri leta odgovorna za razvoj podjetja Next Level Consulting v državah bivše Jugoslavije, od 2008 pa je v lastnem podjetju PROAKTIV.KOM d.o.o. ter kot kooperacijski partner pmcc consulting GmbH, odgovorna za razvoj trgov CEE.

Reference:

 • Izobraževanje (po abecednem redu):
  ACS – Automotive Cluster of Slovenia (v okviru izobraževanja Projektno vodenje za strokovnjake v avtomobilski industriji več kot 30 podjetij (Prevent, Domel, SAPS,…), Adacta, ATech, Audax, AVL, BTC, European Commision in Slovenia, Gfk, Goodyear, Grawe, Hrvatski Telekom, Hypo Alpe Adria Bank (Train the Trainer program), Jub, Kapitalska družba, Kolektor Group, Pago, Simobil, Styria Media Group, TNT, Unicreditbank, URSA Slovenija, VIP NET, Volksbank Srbija, Wienerstadtische Srbija, NKBM, Iskratel, Marand inženiring, OMV Group, Razvojno tehnološki center za vžigne sisteme in elektroniko (Hidria AET), Styria Media, Zavarovalnica Maribor.
 • Svetovanje (po abecednem redu):
  Cimos, CO POLIMAT – Center odličnosti za polimerne materiale in tehnologije, Creatoor, Hypo Alpe Adria Bank, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Gorenje Design Studio – GDS, Iskra Medical, ICON-INSTITUTE, JAPTI, Luka Koper, Ministrstvo za gospodarstvo, Nehem, PCMG – Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Poteza, Pristop, RCL – Razvojni center Litija (Danes Razvojni center Srca Slovenije), RRA Zeleni Kras, Siemens Slovenija, SVRL – Služba Vlade republike Slovenije za lokalno Samoupravo in regionalno politiko, TV Novo mesto, TURISTICA – Fakulteta za turistične študije, Združenje Manager.